Bli medlem / Klubbens kontakter

Bli medlem i Krokoms MK

Klubben


1991 startades Krokoms Motorklubb med tre sektioner. Folkrace, Skoter och Moto-cross.

1999 gick Crossektionen ur Kmk och startade en egen förening. Vid början av millenieskiftet fanns det över 200 medlemmar i klubben, som ständigt växer med en rasande fart.


Att bli medlem i Krokoms MK är lätt.

Gör bara så här:

Här kan du välja mellan två sorters medlemskap


Familj = 250:-/år

 

Enskild = 150:-/år


Avgiften sätts i på postgiro 34 91 40-4

Ange Ert namn, adress, mailadress, mobilnummer och personnummer på de medlemmar som avgiften avser...

Har ni problem med att få plats på inbetalningen så skicka ett mail till Klubbens mailadress


FÖR ATT TÄVLA I VÅRA OLIKA MOTORGRENAR MÅSTE MAN INNEHA GILTIG TÄVLINGSLICENS OCH VARA MEDLEM I EN MOTORKLUBB


Klubbens Kontakter

Adress

Krokoms Motorklubb

c/o Kenneth Andersson

Varvsvägen 2

835 41 DVÄRSÄTT

Mail   krokoms.mk@home.seOrdförande

Jocke Hestner

070 - 382 60 18

mail: jockehestner@gmail.com

Kassör

Kenneth Andersson

070 - 653 58 68

Sekreterare

Ida Nilsson - Irén

070 - 383 33 18


Banansvarig  

Roger Åkerlund
070 - 688 94 53

Jocke Hestner

070 - 382 60 18

Miljöansvarig

Anders Andersson

070 - 878 94 25

Jan Nykvist

070 - 564 37 18