Startsida

Var med och hjälp oss GRATIS när ni spelar på Svenska Spel.

Tack för att ni vill hjälpa ungdomar som älskar motorsport !!!

 

Krokom Tre-dagars

Styrelsemöte

 

Krokoms motorklubb

hälsar alla medlemmar välkomna

Torsdagen den 10 Augusti 2017

Klockan 18.00

Plats Krokoms Motorgård

Klart att klubben bjuder på Fika

FOLKRACE

Krokom Tre-dagars

7 - 9 Juli 2017

 

STARTLISTA

Restultat från kval 1-6

 

Slutresutat Tre-dagars 2017

 

 

 

Tävlingsdatum

2017 Krokomsmotorbana

HLL Racet

Lördagen - Söndag 20 - 21 maj

 

Krokom Tre-dagars

Fredag - Söndag 7-8-9 Juli

 

OK-Q8 Racet

Lördagen den 16 September

 

 

Bli medlem i Krokoms MK

Att bli medlem i Krokoms MK är lätt.

 

Gör bara så här:

Här kan du välja mellan två sorters medlemskap

Familj = 250:-/år

Enskild = 150:-/år

 

Avgiften sätts i på postgiro 34 91 40-4 eller

Swish - nummer 123 230 46 32

 

Ange Ert namn, adress, mailadress, mobilnummer och personnummer på de medlemmar som avgiften avser...

Har ni problem med att få plats på inbetalningen så skicka ett mail till Klubbens mailadress:

Krokoms.mk@home.se

 

FÖR ATT TÄVLA I VÅRA OLIKA MOTORGRENAR MÅSTE MAN INNEHA GILTIG TÄVLINGSLICENS OCH VARA MEDLEM I EN MOTORKLUBB

GÄLLER ÄVEN FUNKTIONÄRER SOM HAR FUNKTIONÄRSLICENS.

 

 

Swishnummer till Krokoms MK

123 230 46 32