Startsida

Var med och hjälp oss GRATIS när ni spelar på Svenska Spel.

Tack för att ni vill hjälpa ungdomar som älskar motorsport !!!


Krokom Tre-dagars

Styrelsemöte


Krokoms motorklubb

hälsar alla medlemmar välkomna

Torsdagen den 24 September 2019

Klockan 18.00

Plats Krokoms Motorgård

Klart att klubben bjuder på Fika

OKQ8 Racet
14 september 2019

PÅ KROKOMS MOTORBANA


Tävlingsdatum

2019 Krokomsmotorbana

HLL Racet

Lördagen - Söndag 18 - 19 maj


Mekonomen Tre-dagars

Fredag - Söndag 5-6-7 Juli


OK-Q8 Racet

Lördagen den 14 SeptemberBli medlem i Krokoms MK

Att bli medlem i Krokoms MK är lätt.


Gör bara så här:

Här kan du välja mellan två sorters medlemskap

Familj = 250:-/år

Enskild = 150:-/år


Avgiften sätts i på postgiro 34 91 40-4 eller

Swish - nummer 123 230 46 32


Ange Ert namn, adress, mailadress, mobilnummer och personnummer på de medlemmar som avgiften avser...

Har ni problem med att få plats på inbetalningen så skicka ett mail till Klubbens mailadress:

Krokoms.mk@home.se


FÖR ATT TÄVLA I VÅRA OLIKA MOTORGRENAR MÅSTE MAN INNEHA GILTIG TÄVLINGSLICENS  OCH VARA MEDLEM I EN MOTORKLUBB

GÄLLER ÄVEN FUNKTIONÄRER SOM HAR FUNKTIONÄRSLICENS.Swishnummer till Krokoms MK

123 230 46 32